Privacy

De nieuwe privacywetgeving - GDPR - is een Europese wet die in alle landen van de EU van toepassing is sinds 25 mei 2018.

GDPR zorgt ervoor dat wettelijk vastligt wat andere personen, verenigingen of bedrijven met jouw gegevens (ook foto's van jou) mogen doe nen onder welke voorwaarden.

Via onderstaande verklaring vind je de privacyverklaring van Dozz'Art. Deze kan je raadplegen en je ontdekt welke gegevens Dozz'Art verwerkt.

Privacyverklaring

Inleiding
Dozz’Art hecht veel waarde aan de privacy van haar consumenten en de bescherming van hun persoonsgegevens.In deze privacyverklaring vindt u wat Dozz’Art zal doen om de privacy te garanderen.

Bedrijf omschrijving
Dozz’Art is een kapsalon gericht naar dames, heren en kinderen. Je kan terecht bij dit bedrijf voor je haren te laten knippen, kleuren, brushen en/of opsteken. Daarnaast verkoopt Dozz’Art ook haarproducten en -accessoires op haar website/ ter plaatse in het kapsalon.

Contactgegevens:

Anke Aernouts & Inne Aernouts
Vondel 37
2960 SINT-LENAARTS
info@dozzart.be

Doel gegevens
Jouw persoonsgegevens worden door Dozz’Art verwerkt met de volgende doeleinden:

- Het verzamelen van gegevens door Google Analytics om het gedrag van de consumenten op de website te achterhalen.
- Het verwerken van online/offline bestellingen.

Ontvangers gegevens

De gegevens die ik ontvang van jou, verstrek ik enkel aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden:

Ik maak gebruik van een derde partij voor:

- Google Analytics
- Het maken van mijn website: jouwweb.be

Ook met deze externe partijen wordt de bescherming van de persoonsgegevens steeds gegarandeerd.

Ik geef geen gegevens die ik verworven heb door aan derden indien dit niet wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Bijvoorbeeld in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Ik verkoop of verhuur op geen enkel moment de persoonsgegevens aan derde partijen.

Jij geeft zelf de toestemming als wij de persoonsgegevens mogen delen met derden. Je kan deze toestemming op elk moment intrekken.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Opslag periode
Dozz’Art bewaart de persoonsgegevens zeker niet langer dan dat dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Dozz’Art geeft aan dat men de persoonsgegevens niet langer dan 2 jaar bijhoudt na dat de consument een aankoop heeft gedaan in het salon of online op de webshop.

Rechten
De personen die persoonsgegevens achterlaten bij Dozz’Arthebben natuurlijk ook rechten. Deze rechten zijn:

- Recht op inzage: Je krijgt je persoonsgegevens meteen opgestuurd indien je daarom vraagt.
- Recht op rectificatie: Als bepaalde persoonsgegevens fout zijn doorgegeven, veranderd of door Dozz’Art fout verwerkt zijn, dan mag die betreffende persoon aanvraag doen tot wijziging van die gegevens.
- Recht op het indienen van een klacht: Een persoon die personsgegevens achterliet bij Dozz’Art kan een klacht indienen. Dit gaat via de Autoriteit Persoonsgegevens.
- Recht op overdracht: De persoon die persoonsgegevens achterliet heeft op elk moment het recht om van dienst te veranderen. Dan heeft deze persoon het recht deze gegevens over te dragen aan de andere partij.
- Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: De persoon die de persoonsgegevens achterliet, mag ten allen tijden aangeven dat hij/zij niet meer wil dat die gegevens gebruikt worden.
Verplichte gegevens

De personen die langskomen (een bezoek brengen) op de website bij Dozz’Art of langskomen in het salon heeft niet de verplichting om zijn/haar gegevens achter te laten. Natuurlijk kan je geen bestelling voltooien als je geen adres of e-mailadres achterlaat. Deze worden gemarkeerd met een *verplicht’ tag.

Beveiliging
Elke persoon die door Dozz’Art kennis hebben kunnen nemen van de persoonsgegevens, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan.

Eventuele medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt enkel de informatie verleend die zij nodig hebben om hun werk te verrichten.

ixkkk

Share information about your brand with your customers. Describe a product, make announcements, or welcome customers to your store.

Talk about your brand

Share information about your brand with your customers. Describe a product, make announcements, or welcome customers to your store.

Multimedia collage